• Produkty MANHATTAN, INTELLINET NETWORK SOLUTIONS, TECHLY oraz innych marek dystrybuowanych przez Netinet Sp. z o.o. objęte są gwarancją zgodną z postanowieniami przepisów lokalnych, jednak trwającą nie krócej niż 24 miesiące.
 • Gwarancja typu „Lifetime Warranty”, która jest udzielana na część produktów trwa tak długo, jak długo dany produkt znajduje się w ofercie dystrybucyjnej na terenie Polski, jednak nie mniej niż 24 miesiące od daty jego zakupu u autoryzowanego dystrybutora.
 • Netinet Sp. z o.o. gwarantuje brak wad projektowych, materiałowych oraz wad wykonania produktu poprawnie zainstalowanego i eksploatowanego zgodnie z dołączoną instrukcją użytkownika (o ile występuje).
 • Gwarancja sprawności nie obejmuje:
  • Produktów, których usterka, wada lub niesprawność została wywołana przyczynami zewnętrznymi, takimi jak zalanie cieczą, działaniem par, gazów nieobojętnych lub wilgoci, szokiem termicznym lub niszczącą siłą mechaniczną. Dla urządzeń elektronicznych zewnętrzną przyczyną powstania usterki mogą być również przepięcia w sieci, wyładowania atmosferyczne oraz przeciążenia.
  • Netinet Sp. z o.o. nie odpowiada również za wady powstałe w wyniku ingerencji w konstrukcję produktu, o czym świadczy zerwanie plomb gwarancyjnych (o ile takowa występuje).
  • Naturalnego zużycia podzespołów mechanicznych wchodzących w skład produktu.
 • Gwarancja dotyczy samego produktu i nie rozciąga się na współpracujące z tym produktem inne urządzenia lub podzespoły oraz oprogramowanie. Odpowiedzialność Netinet Sp. z o.o. nie może być rozszerzona na utratę zysku lub powstałe koszty uboczne.
 • Niniejsza gwarancja stanowi, że dostarczony produkt jest nie wadliwy, a jeżeli takim okazałby się, to Netinet Sp. z o.o. naprawi go, wymieni na sprawny lub dystrybutor dokona korekty zakupu zachowując czternastodniowy termin. Produkty nie posiadają indywidualnych kart gwarancyjnych.

Procedura reklamacyjna:

1. Przesyłkę reklamacyjną prosimy dostarczyć do serwisu Netinet Sp. z .o.o. samodzielnie lub dowolnym spedytorem na koszt własny na adres:

Netinet Sp. z o.o.
Serwis
ul. Arkuszowa 18
01-934 Warszawa

 

2. Klient zobowiązany jest do odesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu, nieuszkodzonym, bez śladów dodatkowych napisów, czy naklejek. Dla towaru używanego, podlegającego gwarancji dopuszcza się opakowanie zastępcze, pod warunkiem, że skutecznie chroni wyrób od uszkodzeń.

3. W przypadku bezzasadnej reklamacji Klient zostanie obciążony kosztami manipulacyjnymi w wysokości 5% wartości towaru – jednak nie mniej niż 15 zł.

4. Serwis Netinet Sp. z o.o. zobowiązuje się do realizacji reklamacji w ciągu 14 dni od dnia przyjęcia towaru. W przypadkach uzasadnionych względami technologicznymi - testowanie towaru - czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu.

5. Prosimy o wybór ilości różnych produktów w zgłoszeniu reklamacyjnym i wypełnienie poniższego formularza.

Ilość różnych produktów w zgłoszeniu reklamacyjnym:
Selection field